1. O aplikácii
  2. Zoznam oprávnených osôb
  3. Vyhľadávanie oprávnených osôb

Vyhľadávanie oprávnených osôb

Zadajte jeden, alebo viac parametrov pre vyhľadávanie. Filter pri vyhľadávaní zohľadní všetky zadané parametre.
 Odbory oprávnenej činnosti 
Diskontinuálne oprávnené meranie:
Oprávnená skúška automatizovaného meracieho systému:
Oprávnená kalibrácia automatizovaného meracieho systému:
Oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému:
 Objekty a odbory diskontinuálneho merania emisií 
 Znečisťujúce látky